Uchwały RN

UCHWAŁA NR 10/2016

Rady Nadzorczej ŻSM z dnia 26.02.2016r.

W sprawie: uchwalenia planów gospodarczych na 2016r.

§ 1

Na podstawie § 41 ust 1 pkt 1 Statutu, Rada Nadzorcza uchwala plany gospodarcze na 2016r zawierające:

1. zbiorcze plany kosztów i wpływów określonych na poziomie 42.841.158,99zł

2. dane o kosztach eksploatacji i utrzymania lokali w danej nieruchomości, jej częściach wspólnych, mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania, obsługi technicznej, odpisu na fundusz remontowy i na działalność społeczno-kulturalną,

3. dane o kosztach poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym oraz informacje o wysokości poszczególnych składników,
4. plany zamierzeń inwestycyjnych i modernizacyjno - remontowych w danym osiedlu-nieruchomości.

§ 2

Plany gospodarcze, opracowane na bazie danych wymienionych w § 1, zawierają stawki                                                                                                     opłat za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, przy czym od 1.07.2016r.
1. w nieruchomościach określonych w załączniku nr 1,.następuje:
- wzrost stawki eksploatacyjnej (8 nieruchomości),
- obniżenie stawki eksploatacyjnej (112 nieruchomości),
- utrzymanie stawki na poziomie obowiązującym w 2015r (35 nieruchomości),

2. w nieruchomościach określonych w załączniku nr 2,.następuje:
- wzrost stawki za energię elektryczną (4 nieruchomości),
- obniżenie stawki za energię elektryczną (27 nieruchomości),
- utrzymanie stawki na poziomie obowiązującym w 2015r (127 nieruchomości).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik :

Plany gospodarcze na 2016r. zawierające:
w zał.1) wykaz nieruchomości z określoną wysokością
stawki eksploatacyjnej,

w zał. 2) wykaz nieruchomości z określoną wysokością
stawki za energię elektryczną.

Kontakt

 

Żyrardowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

96-300 Żyrardów

ul. Środkowa 35

 

tel. +48 46 855 30 41

tel. +48 46 855 30 42

fax. / tel. +48 46 855 49 54

 

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Techniczny

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja os.

"Wschód - Teklin - Piękna"

tel. +48 46 855 46 92

tel./fax +48 46 855 75 92

 

Administracja os.

"Żeromskiego - Sikorskiego - Batorego - Centrum - Radziejowska - Słoneczna - Kościuszki"

tel. +48 46 855 30 53

tel./fax +48 46 855 43 70

 

Osiedlowy Dom Kultury

tel./fax +48 46 855 16 56

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Klub "Koliber"

tel. +48 46 855 75 60

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 

Klub Kultury Fizycznej

tel. +48 46 855 98 77

Rachunki Bankowe

Redakcja serwisu